Löydä prosenttitaide

Prosenttiperiaate eli yhden prosentin varaaminen rakennuskustannuksista taidehankintoihin on vakiintunut pysyväksi käytännöksi Salon kaupungin julkisessa rakentamisessa. Periaatetta on noudatettu 1970-luvulta lähtien ja vuoteen 2008 mennessä sen avulla on hankittu lähes 300 taideteosta 34 uudisrakennus- tai peruskorjauskohteeseen.

Prosenttitaidehankinnoilla on parannettu kaupungin palvelulaitosten ja toimitilojen viihtyisyyttä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Kaupungin omistamiin kiinteistöihin ja julkisille paikoille on saatu taidetta myös lahjoituksina ja kansalaiskeräysvaroilla. Lisäksi noin 500 teosta kaupungin taidekokoelmasta on sijoitettu eri toimitiloihin.

Tällä sivulla voit tutustua kohteisiin, joihin on hankittu prosenttitaidetta.